એટલે જ કદાચ…સફેદ હતું..


hqdefault

આજે ધૂળેટી છે…
હું રમતો નથી..
બેઠો હતો..બારી પાસે..
એક સફેદ કબૂતર આવ્યુ..
મને થયું કે લાવને એક પીછું રંગીને એના શરીરમાં ખોસી દઉં.
થોડુંક રંગીન થઈ જાય..
કબૂતર હસ્યું..
તું ક્યાં રમે છે?
તું પણ તો સફેદ છે..
સોસાયટીમાં બધા રમતા હતા..
ડીજે પર ગીત વાગતું હતું..
મતલબી હો જા જરા મતલબી..
એટલી આસાનીથી મતલબી થવાતું હોય છે ખરું..?
એ કબૂતર મતલબી નહોતું..
એટલે જ કદાચ
સફેદ હતું..

~ કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
ધૂળેટી, 13.03.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Disclaimer

© આ બ્લોગમા રજૂ થયેલી કૃતિઓના હક્કો (કોપીરાઇટ) જે તે રચનાકાર ના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય રચયિતાઓની રચનાઓ મૂકવામાં આવી છે તેને કારણે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને જણાય અને તેની મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને તરત અહીંથી દૂર કરવામાં આવશે. Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. The entries posted on this blog are purely with the intention of sharing personal interest.
%d bloggers like this: